Dane urządzenia

{{key}}: {{error}}
Dane kontaktowe

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}

Uwagi

W przypadku zgłoszenia awarii, przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej ekipa serwisowa może zażądać okazania prowadzonej na bieżąco Książki Eksploatacji lub innej dokumentacji obsługi urządzenia,, świadczącej o jego właściwym użytkowaniu.

 

Podczas wizyty serwisu, Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do podpisania protokołów z wykonanych czynności serwisowych.

 

W przypadku kiedy po wykonaniu prac serwisowych Zgłaszający nie zapewni obecności osoby uprawnionej do odbioru tych prac, Wykonawca podpisze jednostronnie Protokół Prac Serwisowych, którego zapisy Zgłaszający uznaje za ostateczne i odstępuje od ich podważania.

 

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zgłaszający zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą 1500zł netto za przyjazd ekipy serwisowej.