Separatory

Separatory – zastosowanie

Separatory to specjalistyczne procesy wykorzystywane przy oczyszczaniu ścieków i przepompowni. Mają niezwykle szerokie zastosowanie i klasyfikowane są przede wszystkim pod kątem docelowego przeznaczenia. Separatory są używane do czyszczenia wód m.in. deszczowych, roztopowych oraz poprocesowych z terenów wyjątkowo narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi (np. stacje paliw czy parkingi). Każdy separator składa się najczęściej z kilku kluczowych elementów oraz z elementów dodatkowych, w zależności od wybranego modelu.

separator

Separatory ropopochodne i ich specyfikacja

Separatory ropopochodne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych i technologicznych z substancji ropopochodnych o gęstości 0,85 – 0,95 g/cm³. Oddzielenie substancji ropopochodnych w separatorze zachodzi na skutek grawitacyjnego rozdziału olejów i wody oraz procesów koalescencji, które są wspomagane odpowiednim ukierunkowaniem przepływu ścieków w urządzeniu. W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia separatora przez zawiesinę mineralną znajdującą się w dopływającej wodzie/ściekach, separatory ropopochodne powinny współpracować z osadnikiem.

Separator tłuszczu – cechy szczególne

Separatory tłuszczu przeznaczone są przede wszystkim do oczyszczania ścieków zawierających tłuszcze oraz oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w ilości większej niż w normalnych ściekach bytowych. Oddzielenie olejów i tłuszczy następuje dzięki zjawisku grawitacyjnego rozdziału i flotacji. Separatory tłuszczu, do których doprowadzane są ścieki zawierające duże, łatwo opadające i zagniwające odpady, powinny być poprzedzone urządzeniem odcedzającym (np. sitem) oraz współpracować z osadnikiem.

Ecol-Serwis

Separatory lamelowe – czym są?

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w urządzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji. Co ważne, wszystkie nasze separatory, także separatory lamelowe, zostały przebadane dla przepływów nominalnych i maksymalnych.