Czyszczenie urządzeń i utylizacja odpadów

Obiekty i urządzenia ochrony wód wymagają nie tylko bieżących przeglądów technicznych. Konieczne jest także ich okresowe czyszczenie oraz utylizacja zalegających w nich opadów. Dotyczy to zarówno pompowni ścieków i zbiorników retencyjnych, jak i separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników.

Dlaczego należy czyścić urządzenia ochrony wód?

Dzięki systematycznemu czyszczeniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych możemy uniknąć ich zatkania, jak również gromadzenia się nieczystości, które mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego. To także sposób na zredukowanie ryzyka potencjalnych awarii – z uszkodzeniami mechanicznymi na czele. Co niezwykle ważne, czyszczenie takich urządzeń, jak na przykład separatory substancji ropopochodnych jest wymagane prawnie – zgodnie z wytycznymi powinniśmy dokonywać go dwa razy w roku – na wiosnę i jesienią.

Utylizacja odpadów po czyszczeniu urządzeń ochrony wód

Po czyszczeniu obiektów ochrony wód powstają odpady, które wymagają natychmiastowej utylizacji. Do tego celu wykorzystywane są m.in. specjalistyczne asenizacyjne pojazdy ciśnieniowe, dedykowane transportowi niebezpiecznych materiałów. W tym obszarze warto zaufać profesjonalistom i firmom dysponującym tego rodzaju flotą. Potencjalne niedopatrzenia w zakresie utylizacji odpadów po czyszczeniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych mogą skutkować nie tylko problemami wizerunkowymi eksploatatora, ale także poważnym skażeniem środowiska naturalnego.

Dlaczego warto wybrać Ecol-Serwis?

Ecol-Serwis zarówno posiada specjalistyczne pojazdy ciśnieniowe, jak również oferuje kompleksową usługę czyszczenia urządzeń i obiektów ochrony wód:• Separatorów substancji ropopochodnych • Zbiorników retencyjnych • Pompowni ścieków • Osadników

W skład usługi wchodzi czyszczenie wraz z utylizacją odpadów, a także wpis do książki eksploatacyjnej obiektu. W razie konieczności Ecol-Serwis wymienia również poszczególne elementy obiektu lub urządzenia na nowe, jak również dokonuje przeglądu stanu technicznego. Cała operacja czyszczenia i utylizacji odpadów jest przeprowadzana przez doświadczony i wykwalifikowany personel, dysponujący specjalistycznym sprzętem. To gwarancja dobrze i bezpiecznie wykonanej usługi.