Wykonawstwo instalacji technologicznych

Szeroki zakres usług serwisowych Ecol-Unicon obejmuje także wykonawstwo instalacji technologicznych. Specjalizujemy się w realizacji projektów wykonawczych w zakresie:

  • podczyszczania i oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
  • stacji uzdatniania wody dla obiektów przemysłowych i komunalnych
  • niestandardowych instalacji wymagających indywidualnego podejścia

 

Na czym polegają instalacje technologiczne?

Zakres prac Ecol-Serwis w obszarze wykonawstwa instalacji technologicznych jest w dużej mierze uzależniony od potrzeb i wymagań klienta. Bazując na doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, dostosowujemy proponowane rozwiązanie do warunków i założeń konkretnej realizacji.

Prace Ecol-Serwis w ramach wykonawstwa obejmują między innymi montaż nowoczesnych instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA. To także wbudowywanie układów oczyszczania ścieków w celu poprawy przepustowości obiektów wodnych. Zarówno wykonawstwo w ramach konwencjonalnych projektów, jak i instalacje niestandardowe wymagają także często wymiany i montażu pomp i rurociągów oraz wykonania systemów wentylacji i ogrzewania. Jest to częsta praktyka w przepompowniach ścieków.

Kluczowym elementem prowadzonych prac wykonawczych jest także zapewnienie układów awaryjnych. Dzięki nim obiekty wodne, jak np. przepompownie ścieków mogą pracować nieprzerwanie, co w przypadku tak dużych projektów, jak realizacja przebudowy i wymiany urządzeń technologicznych w Głównej Przepompowni Ścieków w Mrągowie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji. Obiekt ten obsługuje bowiem całe miasto Mrągowo.

Kluczowa rola audytu technologicznego

Warto również zauważyć, że część instalacji technologicznych w stacjach uzdatniania wody czy oczyszczalniach ścieków funkcjonuje nieefektywnie z racji przestarzałych rozwiązań bądź też nadmiernej eksploatacji. Wówczas celem działań Ecol-Serwis jest w pierwszej kolejności ocena bieżącego stanu technicznego instalacji w obiekcie przemysłowym lub komunalnym.

Tego rodzaju audyt technologiczny pozwala rzetelnie ocenić aktualny potencjał poszczególnych obiektów i wskazać mocne i słabe strony danej instalacji. Wówczas, jeśli wskazują na to wnioski z przeprowadzonego audytu, przystępujemy do modernizacji instalacji pod kątem podniesienia jej bieżącej sprawności. Takie działanie ma na celu nie tylko podniesienie efektywności funkcjonowania całego obiektu, ale również zapewnienie mu bezproblemowego działania w kolejnych latach.

Tego rodzaju aktywności wykonujemy także w ramach serwisu i utrzymywania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Dlaczego warto zrealizować wykonawstwo instalacji technologicznych w Ecol-Serwis?

Konfigurujemy wszelkie parametry instalacji według potrzeb i wytycznych użytkownika końcowego.

Oferujemy kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji – od projektu, aż po wdrożenie.

Wykonujemy prace zgodnie z wszelkimi standardami kontroli jakości, bezpieczeństwa oraz norm środowiskowych.