Systemy monitoringu

Monitoring parametrów pracy oraz zdalne sterowanie urządzeniami to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wod-kan. Umożliwia ekonomiczne oraz funkcjonalne zarządzanie eksploatacją.

 

Wynika to przede wszystkim z potrzeby ograniczenia kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

 

Ecol-Serwis oferuje pełne wsparcie począwszy od doboru, przez projekt, aż po dostawę i instalację systemu monitoringu.

 

Dlaczego warto wybrać Ecol-Serwis:

 

Niskie koszty instalacji i eksploatacji systemu – brak konieczności tworzenia własnej infrastruktury

Minimalizację konieczności lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania

Instalacje monitoringu i sterowania dostarczane są wraz z urządzeniami Ecol-Unicon, ale mogą współpracować również z innymi obiektami sieci wodno-kanalizacyjnych.