1660743442.0318 Ecol-Serwis - Modernizacje urządzeń ochrony wód

Modernizacje urządzeń ochrony wód

Przestarzała technologia urządzeń bądź też zły stan obiektu ochrony wód to poważne problemy, które mogą prowadzić zarówno do spadku efektywności funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego, jak i poważnych w skutkach awarii. Pompownie, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody czy separatory substancji ropopochodnych wymagają bowiem bieżących usprawnień, które pozwolą im stale funkcjonować na zadowalającym eksploatatora poziomie.

 

Spadek wydolności obiektu wodno-kanalizacyjnego jest oznaką konieczności przeprowadzenia jego modernizacji. To działanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć efektywność pracy urządzeń, ale także wyposaży je w bezpieczną, nowoczesną technologię i podniesie poziom ekologiczności stosowanych rozwiązań. W ramach Ecol-Serwis pomagamy zarówno w opracowaniu optymalnego planu modernizacji urządzeń i obiektów ochrony wód, jak i realizujemy poszczególne działania i zapewniamy posprzedażowe wsparcie techniczne. Wykonujemy serwis i modernizacje takich obiektów jak:

 

  • pompownie ścieków
  • oczyszczalnie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • separatory substancji ropopochodnych

 

 

Na czym polegają modernizacje urządzeń ochrony wód?

 

Każde z wyżej wymienionych urządzeń i obiektów wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania różnych metod pracy. Dla przykładu, modernizacje oczyszczalni ścieków jako niezwykle kompleksowe i skomplikowane projekty, potrzebują często zmian w kilku składowych obiektu. Renowacji i unowocześnieniu poddawane są wówczas takie elementy, jak przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne oraz kanały ścieków oczyszczonych. Przykładem była wykonywana przez Ecol-Serwis modernizacja oczyszczalni na terenie gminy Markuszów.

 

Innego rodzaju działań wymagają natomiast modernizacje separatorów. W tym przypadku koncentrujemy się na właściwym dopasowaniu urządzenia do zlewni, jak również uzupełnieniu go o elementy dodatkowe, jak np. system alarmowy czy system zarządzania wodami opadowymi.

 

Dlaczego warto modernizować obiekty wodne z Ecol-Serwis?

Gwarantujemy prawidłową pracę obiektu wodno-kanalizacyjnego po zrealizowaniu modernizacji.

Umożliwiamy włączenie modernizowanego obiektu do systemu Bumerang SMART – innowacyjnego oprogramowania, które służy do zdalnego zarządzania i monitorowania pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych.

Zapewniamy także posprzedażowe wsparcie techniczne.