Rozruchy mechaniczne, hydrauliczne i technologiczne

Rozruchy instalacji to niezwykle istotny element każdego procesu budowy lub modernizacji obiektów i urządzeń ochrony wód. Są one dokonywane dopiero po zakończeniu wszelkich prac montażowych. Dotyczą pompowni, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody czy instalacji technologicznych. W ramach Ecol-Serwis dokonujemy zarówno rozruchów mechanicznych, jak i hydraulicznych oraz technologicznych.

Rozruch mechaniczny instalacji

Rozruch mechaniczny jest wykonywany w celu sprawdzenia czystości, drożności czy też szczelności obiektów. Bazuje w dużej mierze na próbach ruchowych i uruchamianiu poszczególnych maszyn i urządzeń. Jest jednocześnie etapem, który należy wykonać zarówno przed rozruchem hydraulicznym, jak i rozruchem technologicznym.

Rozruch hydrauliczny instalacji

Drugi etap rozruchu instalacji polega na sprawdzeniu działania urządzeń wodno-kanalizacyjnych pod obciążeniem wodą. Umożliwia dzięki temu określenie szczelności, jak również wzajemnego usytuowania urządzeń i obiektów funkcjonujących w ramach instalacji. Rozruch hydrauliczny pozwala także na oczyszczenie rur i przewodów i przygotowanie ich do kolejnego etapu rozruchu.

Rozruch technologiczny instalacji

Rozruch technologiczny instalacji stanowi ostatni etap procedury rozruchowej. Ma on na celu sprawdzenie instalacji zarówno pod obciążeniem właściwymi mediami, jak i we współpracy ze wszystkimi układami technologicznymi. Po jego zakończeniu i pomyślnej ocenie, poddawany rozruchowi obiekt jest gotowy do wstępnej eksploatacji.

Rozruchy wykonywane przez Ecol-Serwis

Specjaliści Ecol-Serwis doradzą oraz zapewnią wsparcie w procesach rozruchów mechanicznych, hydraulicznych oraz technologicznych przy:

  • Pompowniach
  • Oczyszczalniach ścieków
  • Instalacjach technologicznych
  • Stacjach uzdatniania wody

 

Dlaczego warto wybrać Ecol-Serwis?

Dokonywanie rozruchów mechanicznych, hydraulicznych i technologicznych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia technologicznego. Nasi pracownicy pomogą Państwu sprawnie i szybko przejść przez ten proces, odpowiadając na pytania i rozwiewając wszystkie wątpliwości.

Zapewniamy raporty z uruchomienia obiektów i urządzeń, potwierdzające ich prawidłową konfigurację.