Przeglądy obiektów i urządzeń wodnych

Czy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów w celu sprawdzenia ich bieżącego stanu? Wymaga tego ustawa Prawo Budowlane, która wskazuje na konieczność dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Celem takich zapisów jest przeciwdziałanie potencjalnym awariom i zapewnienie ciągłości funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń ochrony wód.

Na czym polega serwis urządzeń wodno-kanalizacyjnych?

Jako Ecol-Serwis wspieramy eksploatatorów na wszystkich etapach przeglądu i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych i zapewniamy ich bieżący serwis. Dbamy także o ocenę ryzyka wystąpienia potencjalnych usterek, jak również zapewniamy wsparcie w obszarze ewentualnych napraw urządzeń.

W ramach serwisu i utrzymania urządzeń ochrony wód oferujemy usługę przeglądów eksploatacyjnych oraz budowlanych. Ponieważ użytkownicy zbiorników retencyjnych czy właściciele pompowni, separatorów i oczyszczalni mają obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń, konieczne jest dokonywanie okresowych ocen ich funkcjonowania. Pozwala to na utrzymanie ich w dobrej sprawności, jak również redukuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której urządzenie ochrony wód o charakterze proekologicznym stanie się, np. w wyniku awarii, źródłem problemów ze środowiskiem naturalnym.

awaria pompowni

Jako Ecol-Serwis oferujemy zatem usługę przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych w zakresie:

W jaki sposób dbamy o konserwację urządzeń ochrony wód?

W ramach Ecol-Serwis dokonujemy nie tylko wspomnianych przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych, ale także zajmujemy się usuwaniem usterek i awarii. Co niezwykle ważne, każdy przegląd urządzenia wodno-kanalizacyjnego jest odnotowywany w naszej bazie danych. Dzięki temu mamy bieżący wgląd w historię poszczególnych instalacji, co upraszcza proces kolejnych przeglądów i ewentualnych napraw. Wiemy bowiem, na jakie aspekty funkcjonowania urządzenia powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

W przypadku serwisu urządzeń ochrony wód marki Ecol-Unicon, wysyłamy przypomnienie o potrzebie wykonania przeglądu. Pozwala to zaplanować termin serwisu i nie dopuścić do sytuacji, w której zapomnimy o potrzebie jego przeprowadzenia. Jednocześnie z naszej strony oferujemy dostępność i terminowość, jako że zdajemy sobie sprawę, jak istotny dla naszych Klientów jest czas.

Ecol-Serwis świadczy usługi w obszarze serwisu i utrzymania urządzeń ochrony wód na terenie całego kraju. Bez względu na to, czy obiekt lub instalacja znajdują się w Łodzi, Gdańsku, Rzeszowie czy w okolicach Szczecina, realizujemy nasze działania w terminie dogodnym dla klienta.