Montaż systemów automatyki oraz sterowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej

Klimat, w jakim funkcjonujemy jest coraz mniej przewidywalny. Różne zjawiska pogodowe, w tym długie okresy opadów czy suszy nawiedzają nas w niespodziewanych momentach, utrudniając bieżące zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej. Eksploatatorzy urządzeń nie mogą bowiem racjonalnie szacować prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych zjawisk, będąc nierzadko zaskakiwanymi ich częstotliwością czy natężeniem.

Rozwiązaniem, które wspiera zarządzających w tym obszarze są systemy automatyki oraz zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki niemu eksploatatorzy mogą nie tylko na odległość monitorować pracę sieci, ale także diagnozować problemy techniczne sieci wodno-kanalizacyjnej czy potencjalne utrudnienia w jej funkcjonowaniu – np. wywołane aktualną sytuacją pogodową. To także sposób na redukcję kosztów poprzez automatyzację procesów oraz skrócenie czasu reakcji w przypadku problemów technicznych i poważnych awarii.

Systemy automatyki i zdalnego sterowania w Ecol-Serwis

Zespół Ecol-Serwis pomaga eksploatatorom już na etapie doboru właściwego systemu automatyki i zdalnego sterowania. Każdy obiekt czy urządzenie ochrony wód, bez względu na to, czy obsługujemy pompownię, stację uzdatniania wód czy separatory substancji ropopochodnych, wymaga indywidualnej analizy i wskazania dedykowanego rozwiązania.

W ofercie Ecol-Serwis znajduje się szeroka gama produktów z obszaru automatyki i zdalnego sterowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Proponujemy rozwiązania bazujące zarówno na prostym sterowaniu przekaźnikowym, jak i rozbudowane systemy typu SCADA, zbierające i wizualizujące dane aktualne oraz historyczne.

Zapewniamy jednocześnie pełne wsparcie przy instalacji i wdrożeniu:

  • systemów do zarządzania obiektami gospodarki wodno-ściekowej
  • systemów sterowania kanalizacją deszczową w oparciu o prognozowane opady deszczu

Proces doboru i wdrażania rozwiązania do automatyki i zdalnego sterowania jest ponadto objęty stałym nadzorem i wsparciem technicznym. Wszelkie parametry są konfigurowane według wytycznych Klienta oraz użytkownika końcowego. Przeprowadzamy także szkolenia z zakresu obsługi systemów – tak, aby eksploatator był w stanie samodzielnie zarządzać danym obiektem lub urządzeniem ochrony wód.

Dlaczego warto wybrać Ecol-Serwis:

Zapewniamy pełne wsparcie techniczne wraz z konfiguracją parametrów według wytycznych użytkownika końcowego.

Gwarantujemy wykonanie instalacji wg standardów adekwatnych do aplikacji

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi systemu