Usługi

Ecol-Serwis – kompleksowy serwis urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych

Wieloletnie doświadczenie, setki zrealizowanych projektów, innowacyjne i proekologiczne podejście do wszelkich projektów – Ecol-Serwis to gwarancja kompleksowego i wysokojakościowego serwisu urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych. Bez względu na to, z jakiego rodzaju wyzwaniem mamy do czynienia, wykonujemy je z najwyższą starannością i dbałością tak o zadowolenie Klienta, jak i środowisko naturalne. Wykorzystujemy ponadto sprawdzone, innowacyjne technologie, których pozytywne działanie na rzecz obiektów ochrony wód zostało potwierdzone w innych realizowanych projektach.

Jakie usługi oferujemy?

Działalność Ecol-Serwis możemy podzielić na cztery kluczowe obszary: serwis i utrzymanie, modernizację i konserwację, wykonawstwo oraz doradztwo i optymalizację procesów technologicznych.

Skorzystaj z usług Ecol-Serwis!

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym obszarem działalności Ecol-Serwis bądź też chcesz skorzystać z kompleksowego serwisu obiektu – prosimy o kontakt. Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań, które znajdują się pod powyższymi kafelkami. Warto zajrzeć także na podstronę poświęconą realizacjom, aby poznać studia przypadku projektów Ecol-Serwis.

Urządzenia ochrony wód wymagają stałego przeglądu stanu technicznego. To istotne nie tylko z punktu widzenia efektywności ich pracy, ale także wymogów prawnych – tego rodzaju aspekty reguluje m.in. ustawa Prawo Budowlane.

W ramach Ecol-Serwis oferujemy zatem zarówno cykliczne przeglądy obiektów i urządzeń, jak również ich naprawę w razie usterek i awarii. Zajmujemy się także czyszczeniem i utylizacją odpadów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, rozruchami instalacji technologicznych oraz inspekcją zbiorników retencyjnych.

Wraz z bieżącą eksploatacją urządzenia i obiekty ochrony wód wymagają modernizacji i bieżących usprawnień. Podlega temu m.in. konstrukcja obiektów, ich stan techniczny czy zastosowana technologia.

Ecol-Serwis gwarantuje pełne wsparcie – od koncepcji po wdrożenie – w zakresie modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy także części zamienne (oraz ich montaż) na czas przeprowadzania poprawek. Nasze realizacje uzupełniamy o innowacyjne rozwiązania – takie jak systemy zdalnego monitoringu obiektów ochrony wód.

Zarówno przegląd stanu technicznego urządzenia, jak i zidentyfikowana potrzeba jego modernizacji wymaga ekipy technicznej, która będzie w stanie wdrożyć zaproponowane rozwiązania. Ecol-Serwis zajmuje się zarówno wykonawstwem instalacji technologicznych, jak i budową całych obiektów gospodarki ściekowej, takich jak oczyszczalnie ścieków, pompownie ścieków czy stacje uzdatniania wody. Oferujemy także projekt oraz montaż systemów automatyki i zdalnego sterowania urządzeniami.

Nawet najbardziej doświadczona ekipa pracująca w obiekcie gospodarki wodnej wymaga od czasu do czasu bieżącego doradztwa. Wsparcie ekspertów pozwala szybciej identyfikować problemy w systemie wodno-kanalizacyjnym, optymalizować pracę urządzeń i znacząco redukować koszty bieżącej eksploatacji.

Ecol-Serwis służy zatem radą i wieloletnim doświadczeniem związanym z obsługą urządzeń i obiektów ochrony wód. Przeprowadzamy konieczne audyty technologiczne, jak również szkolimy z optymalizacji pracy urządzeń i tworzymy dedykowane instrukcje ich eksploatacji. Opracowujemy także koncepcje technologiczne dla oczyszczalni ścieków, które później, w ramach m.in. obszaru wykonawstwa w Ecol-Serwis, realizujemy dla Klienta