Audyty technologiczne urządzeń i obiektów ochrony wód

Obiekty ochrony wód i instalacje technologiczne wymagają bieżącego nadzoru stanu technicznego. Wraz z eksploatacją, jak również na skutek wielu negatywnych czynników, z czasem nie tylko spada efektywność ich pracy, ale również rośnie ryzyko wystąpienia problemów i awarii. Te zaś, w obiektach takich jak przepompownie ścieków czy stacje uzdatniania wód mogą nieść za sobą bardzo negatywne skutki – tak dla przedsiębiorstwa czy gminy, jak i dla mieszkańców oraz pracowników korzystających z efektów pracy urządzeń wodnych.

Efektem tego audyt technologiczny odgrywa kluczową rolę w bieżącej kontroli stanu technicznego urządzeń ochrony wód. Dzięki okresowym przeglądom i ocenom aktualnego potencjału technologicznego poszczególnych obiektów i instalacji możemy na bieżąco lokalizować problemy i zawczasu im przeciwdziałać. To również szansa na optymalizację pracy obiektów i dostosowanie procesu zarządzania urządzeniami technologicznymi do ich aktualnego stanu technicznego.

Czym są audyty technologiczne w Ecol-Serwis?

Audyt technologiczny to rzetelna ocena aktualnego potencjału technologicznego poszczególnych obiektów i instalacji. Jest przeprowadzany przez specjalistów Ecol-Serwis i ma za zadanie zidentyfikować słabe i mocne strony funkcjonowania obiektów wodno-ściekowych. Efektem prac w ramach audytu technologicznego jest raport, który pozwala na wspomnianą wyżej optymalizację pracy obiektów i procesu zarządzania.

Audyty technologiczne stanowią często pierwszy etap na drodze do modernizacji obiektów i urządzeń ochrony wód. Dzięki wskazaniu problemów w funkcjonowaniu instalacji bądź też ocenie ogólnego stanu technicznego, zarówno przedsiębiorstwa, jak i obiekty komunalne mogą zyskać niezwykle istotną wiedzę na temat luk w ich bieżącym funkcjonowaniu. Świadomość aktualnej sytuacji technicznej urządzeń ochrony wód pozwala im zaplanować zarówno kolejne przeglądy, jak i inicjatywy związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń. To również często przyczynek do większych projektów modernizacyjnych Ecol-Serwis, np. w obszarze wykonawstwa instalacji technologicznych.

W ramach Ecol-Serwis realizujemy także usługi, które potencjalnie mają poprawić efektywność funkcjonowania obiektu. Zajmujemy się zarówno wykonawstwem instalacji technologicznych (np. w obszarze podczyszczania i oczyszczania ścieków czy stacji uzdatniania wody), jak i konserwacją i modernizacjami urządzeń. Jeśli jesteś zainteresowany realizacją audytu technologicznego i doradztwem w zakresie bieżącej eksploatacji urządzeń ochrony wód, poprosimy o wysłanie do nas zapytania bądź też wypełnienie formularza serwisowego.

Dlaczego warto wybrać Ecol-Serwis:

Oferujemy wsparcie inżynierów posiadających wieloletnie doświadczenie przy analizie audytów

Zapewniamy rzetelną analizę i oraz prezentację optymalnych rozwiązań dla Klienta.