Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem 

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w szczególności usług spółek z Grupy Ecol tj. RetencjaPL Sp. z o.o., BioPro Sp. z o.o. oraz Ecol-Unicon.

 

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem. 

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.: 

 1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
 2. Zakupy w sklepie internetowym.
 3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
 4. Newslettery i alerty.
 5. Formularz internetowy – zamówienia na usługi.
 6. Informacje o przysługujących prawach. 

 

 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

  1. Dane: adresy IP, pliki cookies* i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika. 
  2. Administratorem danych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Ecol-Unicon Sp. Z o.o. oraz spółki Grupy Ecol.
   Dane kontaktowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 ; iodo@ecol-unicon.com 
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów, 
   • monitorowania nadużyć, 
   • informowania o treściach i usługach spółek z Grupy Ecol  
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. 
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów. 
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach. 
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 1. Dane przetwarzane w związku z zakupami w sklepie on-line:

  1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/NIP/, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło).  
  2. Administratorem danych jest: Ecol-Unicon Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Spółkę.
   Dane kontaktowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 ; iodo@ecol-unicon.com  
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem  
   • weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług, 
   • informowania o treściach i usługach Spółki i spółek z grupy Ecol  
   • prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników, 
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
   W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług. 
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach. 
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 1. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

  1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia. 
  2. Administratorem danych jest: Ecol-Unicon Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Spółkę.
   Dane kontaktowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 ; iodo@ecol-unicon.com  
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   • rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez spółki Grupy Ecol 
   • weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora, 
   • pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu, 
   • marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy Ecol z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y), 
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy  
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, informacji o usługach spółek z Grupy Ecol lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam. 
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych. 
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 1. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów

  1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).  
  2. Administratorem danych jest: Ecol-Unicon Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Spółkę.
   Dane kontaktowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 ; iodo@ecol-unicon.com  
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   • przesłania zamówionego newslettera  
   • marketingu usług i komunikowania się przez Spółki Grupy Ecol z korzystającymi z newslettera,  
   • dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników, 
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. 
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych Grupy Ecol, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów. 
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach. 
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 1. Dane przetwarzane w związku z realizacją kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na stronach www Ecol-Unicon:

  1. Dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dobrowolnie wpisane do Formularza Kontaktowego 
  2. Administratorem danych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy Ecol.
   Dane kontaktowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 ; iodo@ecol-unicon.com 
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   • umożliwienia kontaktu ze Spółką w celach wskazanych przez adresata: zapytanie ofertowe, usługa etc., 
   • umożliwienie realizacji usługi, odesłania oferty etc.  
   • monitorowania nadużyć, 
   • informowania o treściach i usługach spółek z Grupy Ecol  
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. 
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów. 
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach. 

  Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 1. Informacje o przysługujących prawach

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa: 

  1. prawo żądania dostępu do danych, 
  2. prawo żądania sprostowania danych; 
  3. prawo żądania usunięcia danych, 
  4. prawo żądania przeniesienia danych, 
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
  6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. 

  W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem iodo@ecol-unicon.com. 

   

* Ecol-Unicon Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.  

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.