Przedłużenie gwarancji na obiekty i urządzenia ochrony wód

Gwarancja odgrywa istotną rolę zarówno przy zakupach konsumpcyjnych, jak i w przypadku znacznie poważniejszych transakcji, angażujących podmioty o charakterze biznesowym. W branży gospodarki wodnej gwarancja to pewność, że obiekty ochrony wód, urządzenia wodno-kanalizacyjne i instalacje technologiczne będą funkcjonować w sprawny i efektywny sposób bez względu na potencjalne usterki i awarie.

Warto bowiem zauważyć, że urządzenia i obiekty ochrony wód są narażone na szybkie wyeksploatowanie, problemy konserwacyjne, a co za tym idzie, zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu. Zarówno charakter obsługiwanych przez nie mediów, jak i uważność eksploatatorów w obszarze przeglądów stanu technicznego wpływa na częstotliwość awarii. Dotyczy to obiektów i urządzeń o różnym zastosowaniu i stopniu zaawansowania technologicznego – od separatorów substancji ropopochodnych, przez stacje uzdatniania wód, aż po oczyszczalnie ścieków.

Gwarancja w Ecol-Serwis

W ramach Ecol-Serwis oferujemy w standardzie 60 miesięcy gwarancji na pompownie i tłocznie oraz 24 miesiące gwarancji na pozostałe urządzenia. Mamy jednak świadomość, że okres ten może się okazać niewystarczający – w zależności od charakteru pracy i bieżącej sytuacji urządzenia czy obiektu. Dlatego jeśli chcą Państwo zapewnić niezakłóconą pracę obiektu w okresie pogwarancyjnym, prosimy o kontakt – zarówno poprzez zapytanie, jak i dedykowany formularz serwisowy. Ecol-Serwis przyjedzie na miejsce i zweryfikuje możliwość przedłużenia gwarancji obiektu wodnego lub urządzenia. Określimy także plan konserwacji urządzeń – tak, aby uniknąć potencjalnych usterek w okresie dalszego funkcjonowania.